2011. Referensprojekt 1, sensorstyrda lysrörsarmaturer med LED (lysdioder) som grundljus.

AstraZeneca har tusentals armaturer med ledljusfunktion i mediautrymmen och biutrymmen. Dessa armaturer var tända 24 timmar om dygnet 365 dagar om året för att säkerställa att det fanns tillräckligt med belysning i lokalen för att man på ett säkert sätt ska kunna orientera sig ut även om den ordinarie belysningen skulle släckas. Problemet med denna typ av belysning är att det kräver extremt mycket underhåll för att funktionen ska upprätthållas, och detta underhåll medför stora kostnader.

 

AstraZeneca bad oss titta på detta och komma fram med en lösning för att minska underhållet och öka driftsäkerheten.

 

Kravet från AstraZeneca var att de ville byta ut armaturerna mot nya kapslade IP65-armaturer i samma längd, och med genomkoppling för att minska installationskostnaden så mycket som möjligt.

 

Vi startade ett samarbete med Karl H. Ström och Steinel för att få fram en sensorstyrd IP65-armatur med lysdioder som grundljus som uppfyllde de krav som AstraZeneca ställt.

 

Steinel hade redan bra armaturer med smarta funktioner så det var lätt att göra de anpassningar som krävdes för att få fram en armatur som uppfyllde alla AstraZenecas krav och önskemål. Den armatur som vi fick fram var en IP65 armatur med 2x28W T5 lysrör som är sensorstyrda plus två lysdioder som lyser när ingen närvaro detekteras. Dessa dioder avger tillräckligt med ljus för att man på ett säkert sätt ska kunna orientera sig ut, och lysrören i armaturen tänds självklart också upp så snart du närmar dig en armatur längs utrymningsvägen.

 

Anläggningen blev med detta system också mycket säkrare då underhållsbehovet minskar och färre armaturer är trasiga. Inget underhåll beräknas behövas på de nya armaturerna på minst 10 år, garantitiden är 5 år. Återbetalningstid under 3 år.

GREENVENTION AB / Sjömansplan 4

 

151 38 Södertälje /  Tel: 0735029354

 

E-post: info@greenvention.se

 

Org.nr. 556836-7501