2012. Referensprojekt 2, sensorstyrda IP67 LED-armaturer med grundljus och trådlöst styrsystem till produktionslokaler.

I AstraZenecas produktionsanläggningar sitter många tusen armaturer monterade. De flesta av dessa armaturer är kapslade lysrörsarmaturer på 2x36W. Montagesättet är oftast nedpendlat i kedjor med vägguttag infällt i taket och vanligt sladdställ på armaturen. I många av fabrikerna har ombyggnationer och omorganisationer genomförts vilket medfört att den ursprungliga sektioneringen av belysningen inte är aktuell och därmed fungerar det inte heller att använda den befintliga belysningsstyrningen.

 

Flera konsultföretag fick uppdraget att räkna på att sektionera upp belysningen efter hur layouten på fabriken såg ut vid detta tillfälle. Alla räknade med att dra om kablage på mediavinden och borra ner i taket i och montera närvarosensorer på strategiska ställen. Alla räknade med att behålla de gamla armaturerna.

 

Vi gick en annan väg.

 

Vi tittade på lokalerna och insåg snabbt att det skulle innebära en stor risk för oönskade produktionsstopp, sanering av lokaler och andra merkostnader om man börjar dra om kablaget, dessutom blir det inte en flexibel anläggning vilket medför att den kommer att dras med samma problem vid nästa förändring i layouten.

 

Istället för att förändra den befintliga anläggningen bestämde vi oss för att titta på om vi kunde få fram en armatur som vi kunde byta ut den gamla mot utan någon förändring i belysningssystemet. Eftersom att inga sådana armaturer fanns på marknaden ritade vi upp några förslag på armaturlösningar i CAD och presenterade idé och preliminära kostnadskalkyler för AstraZeneca. Vi fick uppdraget.

 

Till detta projekt samarbetade vi med Proton Lighting / Exaktor i Värnamo och tog där fram en LED-armatur baserad på ett av deras välbeprövade chassin.

 

I armaturen sitter LED-moduler och drivdon på 55W, men efter testmontage och belysningsmätning justerade vi ner effekten till 40W och fick på så sätt en temperatursänkning i armaturen som medförde 50% längre livslängd vid fullt tillräckligt ljusutbyte. Vi monterade även in HF-sensor för närvarodetektering, ljussensor och trådlöst styrsystem. Armaturen bestyckades även med ett drivdon som har en grundljusfunktion vilket innebär att armaturen aldrig släcks helt utan dimrar ner till ett läge där den lyser 10% och drar ungefär 4W.

 

I och med att all elektronik för belysningsstyrningen sitter inne i armaturerna behövdes ingen kabeldragning, armaturerna programmerades enkelt och anslöts med sladdställ till de vanliga uttagen i taken. Installationen av systemet var snabbare än att byta lysrör i de befintliga armaturerna och om det blir någon förändring i framtiden behövs bara en omprogrammering.

 

En annan fördel med att det sitter sensorer i varje armatur är att närvarodetekteringen blir otroligt mycket mer exakt än om man bara monterar några få lösa sensorer.

 

Livslängden på dessa armaturer är över 75000 timmar till L70. Inget underhåll beräknas behövas på de nya armaturerna på minst 10 år, garantitiden är 5 år. Återbetalningstid under 3 år.

GREENVENTION AB / Sjömansplan 4

 

151 38 Södertälje /  Tel: 0735029354

 

E-post: info@greenvention.se

 

Org.nr. 556836-7501