2013. Referensprojekt 3, Extremt mångsidiga och prisvärda LED-armaturer med sensor, grundljus och trådlöst styrsystem.

 

De flesta företag har många ytor där belysning står tänd väldigt mycket, och i vissa fall alltid. I parkeringsgarage, källargångar, kulvertar, omklädningsrum, lagerytor och andra biytor fanns ett stort behov att få fram en armatur för att ersätta de gamla underhållskrävande och energislukande lysrörsarmaturerna.

 

På stora företag är det ofta så att det finns en budget för investeringsprojekt och en budget för service och underhåll. Vårt mål var att få fram en armatur som var så innovativ, enkel att montera och mångsidig att företagen skulle kunna köpa in en pall med armaturer och byta hela armaturerna istället för att byta lysrör. På detta sätt kan företagen använda utrymmet i service och underhållsbudgeten istället för att äska pengar för nya projekt.

 

Vi arbetade tillsammans med 8 olika belysningstillverkare i detta projekt och fick fram 10 olika prototyper, valet på samarbetspartner föll till sist på DEFA Lighting i Glumslöv.

 

De önskemål och krav vi arbetat fram var följande:

 

 -Armaturerna ska ha minst kapslingsklass IP65.

 

 -Armaturerna ska ha ett ljusflöde som minst motsvarar de armaturer de ska ersätta (2x58W lysrör och 2x36W lysrör).

 

 -Armaturerna ska ha genomkoppling för kablage (5x2,5mm).

 

 -Armaturernas längd ska motsvara den som de ska ersätta (ca 1200mm för 2x36W-ersättaren och ca 1500mm för 2x58W ersättaren).

 

 -Armaturerna bör ha flyttbara fästen längs armaturens ovansida så att befintliga upphängningshål ska kunna nyttjas.

 

 -Armaturerna ska kunna monteras på låg höjd utan att vara bländande, men ändå sprida ljuset väl.

 

 -Armaturerna ska vara energisnåla (de ska kunna lämna ett ljusflöde på minst 90lm/W).

 

 -Armaturerna ska ha en ljusfärg på 4000K.

 

 -Armaturerna ska klara av en färgåtergivning på minst RA80.

 

 -Armaturerna ska ha en livslängd på minst 50000 timmar till L70.

 

 -Bindningen på dioderna bör ligga inom MacAdams 5.

 

 -Armaturerna ska vara utrustade med ett individuellt styrsystem i varje armatur bestående av en närvaro/rörelse-sensor och en radiokommunikationsenhet för trådlös ihopkoppling.

 

 -Styrsystemet ska vara uppbyggt så att alla armaturer i samma grupp tänds så fort en av armaturernas sensor i gruppen påverkas.

 

 -Styrsystemet bör ha en grundljusfunktion med 10% grundljus för att det aldrig ska hunna bli helt mörkt i lokalen.

 

 -Tillverkaren ska kunna lämna minst 5 års garanti på hela armaturen inklusive ljuskälla.

 

 -Priset för både inköp av armatur och installation ska kunna tjäna in sig inom garantitiden för armaturen.

 

De armaturer vi fått fram klarar både kraven och önskemålen vi haft, de har dessutom en betydligt kortare återbetalningstid än den föreskrivna, under två år i de utrymmen där belysningen lyser dygnet runt. Dessa armaturer används nu som standardarmatur på många ställen t.ex. hos AstraZeneca och Volvo Powertrain.

GREENVENTION AB / Sjömansplan 4

 

151 38 Södertälje /  Tel: 0735029354

 

E-post: info@greenvention.se

 

Org.nr. 556836-7501

2013. Referensprojekt 3, Extremt mångsidiga och prisvärda LED-armaturer med sensor, grundljus och trådlöst styrsystem.

 

De flesta företag har många ytor där belysning står tänd väldigt mycket, och i vissa fall alltid. I parkeringsgarage, källargångar, kulvertar, omklädningsrum, lagerytor och andra biytor fanns ett stort behov att få fram en armatur för att ersätta de gamla underhållskrävande och energislukande lysrörsarmaturerna.

 

På stora företag är det ofta så att det finns en budget för investeringsprojekt och en budget för service och underhåll. Vårt mål var att få fram en armatur som var så innovativ, enkel att montera och mångsidig att företagen skulle kunna köpa in en pall med armaturer och byta hela armaturerna istället för att byta lysrör. På detta sätt kan företagen använda utrymmet i service och underhållsbudgeten istället för att äska pengar för nya projekt.

 

Vi arbetade tillsammans med 8 olika belysningstillverkare i detta projekt och fick fram 10 olika prototyper, valet på samarbetspartner föll till sist på DEFA Lighting i Glumslöv.

 

De önskemål och krav vi arbetat fram var följande:

 

 -Armaturerna ska ha minst kapslingsklass IP65.

 

 -Armaturerna ska ha ett ljusflöde som minst motsvarar de armaturer de ska ersätta (2x58W lysrör och 2x36W lysrör).

 

 -Armaturerna ska ha genomkoppling för kablage (5x2,5mm).

 

 -Armaturernas längd ska motsvara den som de ska ersätta (ca 1200mm för 2x36W-ersättaren och ca 1500mm för 2x58W ersättaren).

 

 -Armaturerna bör ha flyttbara fästen längs armaturens ovansida så att befintliga upphängningshål ska kunna nyttjas.

 

 -Armaturerna ska kunna monteras på låg höjd utan att vara bländande, men ändå sprida ljuset väl.

 

 -Armaturerna ska vara energisnåla (de ska kunna lämna ett ljusflöde på minst 90lm/W).

 

 -Armaturerna ska ha en ljusfärg på 4000K.

 

 -Armaturerna ska klara av en färgåtergivning på minst RA80.

 

 -Armaturerna ska ha en livslängd på minst 50000 timmar till L70.

 

 -Bindningen på dioderna bör ligga inom MacAdams 5.

 

 -Armaturerna ska vara utrustade med ett individuellt styrsystem i varje armatur bestående av en närvaro/rörelse-sensor och en radiokommunikationsenhet för trådlös ihopkoppling.

 

 -Styrsystemet ska vara uppbyggt så att alla armaturer i samma grupp tänds så fort en av armaturernas sensor i gruppen påverkas.

 

 -Styrsystemet bör ha en grundljusfunktion med 10% grundljus för att det aldrig ska hunna bli helt mörkt i lokalen.

 

 -Tillverkaren ska kunna lämna minst 5 års garanti på hela armaturen inklusive ljuskälla.

 

 -Priset för både inköp av armatur och installation ska kunna tjäna in sig inom garantitiden för armaturen.

 

De armaturer vi fått fram klarar både kraven och önskemålen vi haft, de har dessutom en betydligt kortare återbetalningstid än den föreskrivna, under två år i de utrymmen där belysningen lyser dygnet runt. Dessa armaturer används nu som standardarmatur på många ställen t.ex. hos AstraZeneca och Volvo Powertrain.